Har du frågor eller funderingar kontakta oss per mail: info@rogersfjallbacka.se

Butiken har öppet varje dag tom 9/1-22 11-18. Därefter lördagar 11-16 i januari.

Besöksadress:

Galärbacken 15, Fjällbacka